fotografija sa događaja

Panel diskusija “Evropsko društveno istraživanje u Srbiji, doprinos procesima EU integracija – značaj istraživanja u društvenim naukama za društveno-ekonomske reforme”

Panel diskusija pod nazivom “Evropsko društveno istraživanje u Srbiji, doprinos procesima EU integracija – značaj istraživanja u društvenim naukama za društveno-ekonomske reforme” je održana 15. decembra 2017. godine u kongresnom centru Envoy u Beogradu kao deo Pripremne radionice za izvođenje Evropskog društvenog istraživanja u Srbiji.

Učesnici:

Panel je počeo uvodnim obraćanjem Ursule Läubli, direktorke SDC, Martina Dietza, PERFORM menadžera i Viktora Nedovića, pomoćnika ministra za međunarodne odnose i evropske integracije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.
Ursula Läubli je čestitala srpskom nacionalnom istraživačkom timu za pridruživanje EDI i dodala da je to zajednička inicijativa zajednice istraživača društvenih nauka i projekta PERFORM. Ona je takođe istakla činjencuda je znanje javno dobro, što znači da će od rezultata ovako velikih projekata u društvenim naukama imati koristi celo društvo: istraživačka zajednica, vlada i civilni sektor.

Martin Deitz je objasnio zašto je PERFORM bio zainteresovan da podrži jednu ovakvu inicijativu i dodao da postoji nekoliko ključnih argumenata zašto su međunarodni projekti u društvenim naukama značajni za razvoj srpskog društva. Najpre, ovakvi projekti čine vidljivim istraživače i relevantne rezultate u javnosti, i dodatno, upravo zbog svog komparativnog i longitudinalnog karaktera, pružaju osnovu za kreiranje praktičnih politika zasnovanih na znanju i podacima. I gospođa Läubli i gospodin Deitz su izrazili zadovoljstvo i pohvalili napore koje je učinilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS u pružanju logističke i finansijske podrške projektu.

Viktor Nedović je ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS objasnio zboog čega je Ministarstvo podržalo ovakav projekat i kakav je značaj ovakve inicijative u sklopu šire slike razvoja nauke u Srbiji. On je podvukao da je Ministarstvo podržalo ovu inicijativu s obzirom na to da se radi o prvoj inicijativi za učestvovanje u jednom značajnom međunarodnom istraživanju u društvenim naukama. Iako Srbija učestvuje u već dva velika infrastrukturna projekta pod kapom ERIC mreže (European Research Infrastructure Consortium), EDI će biti prvi u oblasti društvenih nauka. On je pozvao zajednicu istraživača u društvenim naukama na podrže ideje i napore koji su usmereni na poboljšanju participacije domaćih naučnika i institucija u projektima Horizon 2020 i samim tim pomognu kreiranju kako kvalitetnih naučnih rezultata, tako i osnova za kreiranje praktičnih politka.
Nakon uvodnih govora, panelisti su otvorili diskusiju gde je ključna tema bio odnos između društvenih nauka i javnih politika. Profesor Dr Georg Lutz, direktor Swiss Center for Expertise in the Social Sciences je istakao da je ključna dimenzija ovakvih projekata želja za kvalitetnim naučnim rezultatima, a da tek iz dobro postavljenih istraživačkih pitanja i dobro obavljenih istraživanja mogu da se postave i traže odgovori na pitanja koja su u domenu javnih politika. On je opisao proces u kom je švajcarska naučna zajednica od relativno zatvorene i izolovane postala jedna od vodećih u međunarodnim projektima u poslednjih trideset godina. Zaslugu za ovaj preokret su imali kako pojedinci sa vizijom tako i podrška koja je došla iz institucija zaduženih za razvoj nauke.

Dr Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauke je izrazio zabrinutost da država ne obraća dovoljno pažnje na rezultate društvenih istraživanja prilikom kreiranja javnih politika i donošenja odluka. On je neveo nekoliko primera takve prakse. Istakao je da su projekti poput EDI veoma značajni za istraživačku zajednicu, ali da predstavnici države moraju da uključe istraživače u proces kreiranja javnih politika i da koriste rezultate istraživanja da bi i rezultati bili povoljniji. Dr Ivo Straub sa Univerziteta u Friburgu je dodao da rezultati EDI ne samo da mogu da pomognu u kreiranju javnih politika, već mogu i da predstavljaju set indikatora za praćenje sprovođenja određenih mera javnih politka.

Ovaj argument je takođe podržala i Maja Stojanović, direktorka Građanskih incijativa koja je uz to dadala da je neophodno postojanje uporedivih podataka na evropskom nivou da bismo mogli da pratimo performance na nacionalnom nivou unutar relevantnog konteksta. Ona je takođe kritikovala Vladu RS zbog nedovoljne saradnje sa civilnim sektorom i istraživačkom zajednicom.
Prof. dr Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku RS je objasnio kroz nekoliko primera kako Vlada RS koristi podatke koje Zavod prikuplja i obrađuje kao i da su mogućnosti još veće. On je ponudio jedan sistem kreiranja javnih politka na podacima koji je sa svojim timom razvio kao jedan od načina uspostavljanja ove veze.

fotografija sa panel diskusije
Panel diskusija, dec. 2017.

Ostavite odgovor