slika predavanja

Radionica „Srebrno jezero“ 9.-11. mart 2018. godine, Srebrno jezero

Od 9. do 11. marta 2018. godine održana je radionica EDI nacionalnog tima na Srebrnom jezeru. Na radionici je učestvovalo sedamanaest istraživača iz konzorcijuma okupljenog oko EDI. Cilj radionice je bio postavljanje organizacionog okvira sprovođenja istraživanja ali i svih pratećih aktivnosti koje projekat uključuje.

U petak 9.3. je Dragan Stanojević tokom prve i druge sesije napravio prezentaciju o dosadašnjim aktivnostima EDI u Srbiji i predstavio sve zahteve koje ESS centrala ima prema pojedinačnim partnerima. Na kraju druge sesije je predstavljen i timeline / vremenski okvir projekta.

U subotu 10.3. je u prvoj sesiji Jelena Pešić izvestila učesnike o proceduri prevođenja instrumenta (TRAPD) i aktivnostima koje su već preduzete na tom polju, a zatim je u drugoj sesiji objasnila koje su sve nacionalno specifične varijable koje ćemo uključiti u istraživanje i koje su procedure dobijanja sagalsnosti od strane centrale ESS. Tokom treće sesije je grupa razgovarala o okviru uzorka, a Bojan Todosijević je predstavio sve izazove sa kojima ćemo se potencijano suočiti u ovom procesu. U četvrtoj sesiji je predstavljena procedura pratećeg istraživanja analize sadržaja. S obzirom da još uvek nisu dobijena uputstva za ovaj korak istraživanja, korišćeni su materijali koje smo dobili od kolega iz Slovenije iz prethodnog ciklusa istraživanja. Peta sesija je bila posvećena Izazovima terena, odnosno celoj proceduri prikupljanja podataka.

Posebno je bilo reči o uspostavaljnju sistema koordinacije, anketarske mreže, CAPI tehnologije i sl. Koordinatori terena, Stefan Janković, Aleksandar Tomašević i Nemanja Krstić su dali predloge kako je najbolje rešiti sva tri izazova. Poslednja sesija dana je bila posvećena izradi web stranice i planiranju budućih događaja. Poslednjeg dana je održana sesija koja je bila posvećena raspodeli budućih obaveza i podele u timove. Prilikom povratka u Beograd tim je imao fakultativni izlet u Arheološki park Viminacijum.

Ostavite odgovor