slika Univerziteta u Ljubljani

Statistička obuka u Sloveniji

Tokom 26. i 27. februara 2018. godine je održana statistička obuka pod nazivom „Measurement Quality and Correction for Measurement Error, 3rd SERISS training course” u Hotelu M u Ljubljani u organizaciji CJMMK / Public Opinion and Mass Communication Research Centre, Faculty of Social Sciences University of Ljubljana. Poziv za ovu obuku je bio javno objavljen u okviru SERISS i ERIC ESS mreže i procces selekcije je podrazumevao ujednačenu regionalnu distribuciju učesnika i kompetitivnost.

Obuka je organizovana za 25 učesnika a iz Srbije je bilo dva učesnika: Dragan Stanojević i Željka Manić, oboje sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sadržaj obuke je obuhvatao različite načine merenja mernih grešaka uglavnom na podacima i testovima ESS baze podataka. Ovo je bila prilika da se upoznamo sa visokim metodološkim standardima izrade i testiranje instrumenata, kao i načinima merenja varijanse koja je deo greške koja nastaje prilikom procesa merenja. Na kraju skupa su učesnici dobili Sertifikate o učestvovanju na obuci.

Ostavite odgovor