Aleksandar Tomašević

Asistent na Odseku za sociologiju, Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Direktor terena za Vojvodinu u timu ESS Srbija

Kontakt:
E-mail: atomashevic@ff.uns.ac.rs
Lična strana: http://ff.uns.ac.rs/fakultet/ljudi/fakultet_odseci_sociologija_aleksandar_tomasevic.htm
Research Gate favicon https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Tomasevic

Biografija:
Aleksandar Tomašević je sociolog, od 2016. zaposlen kao asistent na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Novom Sadu. Trenutno je na završnoj godini doktorskih akademskih studija sociologije na istom fakultetu, sa prihvaćenom temom doktorske disertacije. Uže područje interesovanja mu je primena matematičkih i statističkih modela u društvenim naukama (sociologiji, psihologiji i demografiji), sa naglaskom na mrežnu analizu.