Doktorand na Odeljenju za sociologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživač saradnik na Institutu za sociološka istraživanja
Istraživačica u timu ESS Srbija
Kontakt:
E-mail: aleksandra.markovic1@hotmail.com
https://fvm.academia.edu/AleksandraMarkovic

Aleksandra Marković je 2008. godine završila osnovne, a 2014. godine i master akademske studije na Odeljenju za sociologiju Filozoskog fakulteta u Beogradu. Trenutno je na doktorskim akademskim studijama. Kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bila je angažovana na projektu Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (od 2014. do 2018. godine) a od 2018. godine angažovana je kao istraživač saradnik na Institutu za sociološka istraživanja.
Oblasti njenog interesovanja su, pre svega, opšta sociologija i sociologija politike.