fotografija Ane Birišev
Ana Birišev

Docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Istraživačica u timu ESS Srbija

Kontakt:
E-mail: ana.biresev@f.bg.ac.rs

Ana Birešev je stekla doktorat iz sociologije na Univerzitetu u Beogradu. Glavne oblasti njenog intresovanja su društvena teorija, socijalna istorija, kultura kasnog kapitalizma, društveni pokreti.