fotografija Božidara Filipovića
Božidar Filipović

Asistent, Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu
Istraživač u timu ESS Srbija

Kontakt:
E-mail: filipovic.bozidar1@gmail.com
Lična strana: http://www.f.bg.ac.rs/zaposleni?IDZ=731

Božidar Filipović rođen je 1984. godine. Asistent je na Odeljenju za sociologiju (Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu) i doktorand na istom univerzitetu. Njegov rad je fokusiran na francusku sociološku teoriju.