Dragan Stanojević, PhD

Docent na Odeljenju za sociologiju, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu
Nacionalni koordinator ESS Srbija

Kontakt:
E-mail: dstanoje@f.bg.ac.rs
Lična strana: http://www.f.bg.ac.rs/sr-lat/sociologija/zaposleni_od?IDZ=535

Biografija:
Dragan Stanojević je docent na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakuleteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na dve studijske grupe: najpre na Odeljenju za etnologiju i antropologiju a zatim i na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. On je 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranio doktorat na temu “Oblikovanje novog očinstva kroz prakse očeva u Srbiji “pod mentorstvom prof. dr Smiljke Tomanović. Radi na predmetima Sociologija porodice, Sociologija omladine, Sociologija religije, Sociološki praktikum.
Njegov rad je izrazito istraživački orijentisan. Ima jedanaest godina iskustva u sprovođenju socioloških istraživanja u Srbiji i SEE regionu. Učestvovovao je na nacionalnim i međunarodnim konferencijama i u domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Istraživački i policy orijentisani rad mu je fokusiran na porodične odnose, mlade i decu, obrazovanje, socijalne nejednakosti i socijalnu integraciju. Poseduje ekspertizu i iskustvo u dizajnu i sprovođenju kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja. Upoznat je sa međunarodnim metodologijama: LSMS, LFS, Time use surveys, World values survey, European social survey, European values survey, etc; statistička analiza (softverski paketi SPSS, STATA) uključujući multilevel i strukturalne jednačine, i kvalitativna analizae (softverski paket InVivo9).

Član je:

  • Pool of European Youth Researchers (PEYR) – Council of Europe
  • ESA RN13 Youth and Generation
  • Sekretar Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore