Dunja Poleti Ćosić

Doktorand na Odeljenju za sociologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživač saradnik na Institutu za sociološka istraživanja
Istraživačica u timu ESS Srbija

Kontakt:
E-mail: dunja.poleti@gmail.com

Završila je osnovne studije sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a trenutno je na doktorskim studijama na istom odeljenju. Godine 2016. dobila je stipendiju The Civil Society Scholar Award za istraživački projekat koji se bavi vezom između rodnih režima i migracionih praksi u evropskom kontekstu, kroz koji su prikupljeni podaci za njenu doktorsku tezu. Objavila je više radova u stručnim časopisima i zbornicima (“Gender and migration re-visited: production of knowledge and feminism (in) between semiperiphery and the core“, Sociologija, 2018). Pored migracija i mobilnosti, oblasti njenog interesovanja su rodne studije, ekonomska sociologija i metodologija u društvenim istraživanjima. Bavila se temom socijalne inkluzije kroz različite međunarodne projekte (Tempus projekat „Jednak pristup za sve: osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja“; „Lica i uzroci marginalizacije Roma na lokalnom nivou“).