fotografija Gazele Pudar Dra
Gazela Pudar Draško

Naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
Istraživačica, konsultantkinja za prevođenje i usaglašavanje upitnika

E-mail: gazela.pudar@instifdt.bg.ac.rs
Lična strana: http://www.instifdt.bg.ac.rs/researcher/gazela-pudar-drasko/

Gazela Pudar Draško je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i članica Grupe za studije angažovanosti pri Institutu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, baveći se temama nacionalizma i intelektualnog angažmana. Aktivna je u oblasti istraživanja praktičnih politika i aktivnostima civilnog sektora u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Angažovana je kao konsultantkinja i istraživačica na nizu projekata međunarodnih organizacija i nacionalnih tink tankova.
Primarno polje interesovanja joj je politička sociologija, posebno istraživanje društvene angažovanosti. Piše o intelektualnom angažmanu, angažmanu mladih i ideologijama, posebno nacionalizmu.