fotografija Irene Petrović
Irena Petrović

Asistent, Filozofski fakultet, Odeljenje za sociologiju
Istraživačica u timu ESS Srbija

Kontakt:
E-mail: irena.petrovic@f.bg.ac.rs
Lična strana: http://www.f.bg.ac.rs/sociologija/zaposleni_od?IDZ=870

Radi na kursevima Statistika u društvenim istraživanjima, Društveni sistem i društvene promene u Srbiji, Ekonomska sociologija i Sociološki praktikum.

Ključne oblasti interesovanja: društvene nejednakosti, radničko samoupravljanje, tržište rada, društveni pokreti u Latinskoj Americi, kvantitativna metodologija itd.

Učešće u brojnim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima (FP7 Marie Curie Action INT.RE.COOP International Research Exchange on Cooperatives, The Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans (RRPP) itd).

Dugogodišnje iskustvo u realizaciji kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja.