Jelena Pešić

Docentkinja na Odeljenju za sociologiju, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu
Zamenica nacionalnog koordinatora, prevod i usaglašavanje upitnika i priprema podataka u timu ESS Srbija

Kontakt:
e-mail: pesicj@gmail.com; jlpesic@f.bg.ac.rs
lična strana: http://www.f.bg.ac.rs/sociologija/zaposleni_od?IDZ=382
scholar.google.com/citations

Biografija:
Jelena Pešić zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao docentkinja na kursevima Uvod u sociologiju, Statistika u društvenim istraživanjima-osnove, Statistika u društvenim istraživanjima-analiza, Statistika u društvenim istraživanjima-zaključivanje, Teorije o društvenim promenama i Sociološki praktikum – na osnovnim studijama, kao i na kursu Statistika u društvenim istraživanjima – na master studijama. Oblasti njenog akademskog interesovanja mahom se odnose na istraživanje obrazaca društvenog strukturisanja i klasnog raslojavanja, potom na vrednosne orijentacije i njihove promene, politički klijentelizam, obrasce političke participacije, itd. Objavljivala je tekstove u međunarodnim i domaćim akademskim časopisima i zbornicima radova; autorka je dve monografije – Making and Unmaking State-Centered Capitalism in Serbia (u koautorstvu sa prof. dr Mladenom Lazićem) i Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Kao istraživač, učestvovala je u nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih projekata (InTune – Integrated and United; CAPITO – Understanding Nascent Capitalism in Eastern Europe; DIOSCURI Project – Eastern Enlargement – Western Enlargement.
Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession; South East European Social Survey Project; Informal Practices of Capturing Economic Resources by Political Elite: Exploring Party Patronage in Kosovo and Serbia, itd.).