Jelisaveta (Vukelić) Petrović (1984)

Docentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu i istraživačica pri Institutu za sociološka istraživanja
Zamenica nacionalnog koordinatora, menadžment podacima u timu ESS Srbija

Bavi se temama iz oblasti sociologije okruženja, urbane sociologije i digitalne sociologije.