fotografija Milene Toković
Milena Toković

istraživač – saradnik, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja
Istraživačica u timu ESS Srbija

Kontakt:
Email: mstanojevic85@gmail.com

Radi na kursu: Potrošačko društvo i urbani stilovi života.

Ključne oblasti interesovanja: urbana sociologija – brendiranje gradova, identitet grada, teritorijalni kapital, kulturne politike, festivalizacija urbanih prostora, itd.

Učešće u brojnim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima (Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri (ev. broj 179035) finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Kultura rađanja/Politike roditeljstva/Političke elite/ Karaktristike teritorijalnog kapitala u Srbiji strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja; Politički lideri u evropskim gradovima (Stalna konferencija gradova i opština), Istraživačke i inovativne strategije u oblasti društvenih i humanističkih nauka (Svetska banka), itd).

Dugogodišnje iskustvo u realizaciji kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja.