fotografija Nataše Jovanović Ajzenhamer
Nataša Jovanović Ajzenhamer

Asistentkinja, Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Istraživačica u timu ESS Srbija

Kontakt:
e-mail: natasa.jovanovic@f.bg.ac.rs; natasajovanovic15@gmail.com
lična strana: https://www.f.bg.ac.rs/sr-lat/sociologija/zaposleni_od?IDZ=869
https://bg.academia.edu/NatasaJovanovic

Nataša Jovanović Ajzenhamer rođena je 1989. godine u Beogradu. Na Odeljenju za
sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu kao student generacije diplomirala je 2013.
godine a master studije završila je na istom Odeljenju 2014. godine. Od 2014. godine je
doktorandkinja na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kao
stipendistkinja bila je angažovana na projektu Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog
fakulteta u Beogradu (od 2014. do 2015. godine) a od 2015. godine zaposlena je asistentkinja
na Odeljenju za sociologiju. Angažovana je na sledećim kursevima: Istorija političkih i
socijalnih teorija, Klasične sociološke teorije, Savremene sociološke teorije, Uvod u svetske
religije i Sočiološki praktikum. Autorka je brojnih radova u naučnim časopisima i učestvovala
je na više međunarodnih i domaćih konferencija. Oblasti njenog interesovanja su: sociologija
religije, komparativna religiologija, islamologija i klasična sociološka teorija.