fotografija Suzane Ignjatović
Suzana Ignjatović

Viši naučni saradnik, Institut društvenih nauka u Beogradu
Istraživačica

Kontakt:
E-mail: signjatovic@idn.org.rs
Lična strana: http://www.idn.org.rs/

https://fvm.academia.edu/SuzanaIgnjatovic
Research Gate favicon https://www.researchgate.net/profile/Suzana_Ignjatovic
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4pJTDsoAAAAJ

Biografija:
Suzana Ignjatović je viši naučni saradnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Bavi se bioetikom, društvenim aspektima zdravlja i medicine, rodnim studijama i metodologijom primenjenih istraživanja i istraživanja u domenu javne politike. Rukovodila je prvim istraživanjem javnog mnjenja o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji (2010). Koautorka je poglavlja u zborniku Gender Equality in a Global Perspective (Routledge, 2017). Više od deset godina je angažovana kao ekspert za probleme razvoja, položaja ugroženih grupa i javnog zdravlja.