fotografija Tamare Vukov
Tamara Vukov

Istraživačica u Grupi za analizu i kreiranje javnih politika (Doktorandkinja na Fakultetu političkih nauka)
Istraživačica, PR projekta u timu ESS Srbija

Kontakt:
E-mail: tamara.vukov@gajp.org.rs; vktamara@gmail.com
Tel: +381 64 503 24 11
https://fvm.academia.edu/TamaraVukov
http://gajp.org.rs/gajp-tim/

Tamara Vukov je doktorandkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na istom fakultetu na kome je završila i master studije na smeru: Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike. Trenutno radi kao istraživačica u Grupi za analizu i kreiranje javnih politika. Oblasti interesovanja: javne politike, rodna ravnopravnost i teorija usmeravanja.