U Briselu je 19. septembra održan skup pod nazivom Public attitudes to climate change and energy

U Briselu je 19. septembra održan skup pod nazivom Public attitudes to climate change and energy u organizaciji ESS. S,kupu su prisustvovali članovi EDI tima Srbije prof. dr Pavle MIlenković i dr Vladimir Mentus. 

Glavni povod za skup je uvođenje modula o klimatskim promenama i energiji, po prvi put u osmom talasu ESS. Nakon što je prof. Rory Fitzgerald, direktor ESS, izneo opšte informacije o samom istraživačkom projektu, prof. Wouter Poortinga je predstavio osnovne rezultate dobijene analizom podataka koji potiču iz pomenutog modula. Prof. Kristina Demski je prestavila rezultate svojih istraživanja vezane za stavove koji se odnose na energetsku bezbednost, a prof. Leo Barasi rezultate koji se odnose na apatiju u promeni ponašanja vezanog za ublažavanje klimatskih promena. Zatim je usledilo izlaganje Katrin Riegger, o stavovima o klimatskim promenama u slučaju nemačke populacije, i na kraju, izlaganje prof. Ashera Minnsa, o održivim odgovorima na klimatske promene. U veoma živoj diskusiji učestvovali su istraživači iz različitih evropskih država.

Publikaciju je moguće preuzeti na sajtu Evropskog društvenog istraživanja: https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS8_toplines_issue_9_climatechange.pdf