EDI U Srbiji – tekst Nataše Jovanović Ajzenhamer u Politici

fotografija Nataše Jovanović Ajzenhamer

„O društvu svako ima mišljenje – dovoljno je da izađete u park ili na pijacu i moći ćete da steknete uvid u to kako različiti ljudi procenjuju situaciju u Srbiji danas. Svakako da je razmena mišljenja više nego poželjna, ali ono što razlikuje nauku od običnog promišljanja su precizni i objektivni podaci. Različite institucije u Srbiji rade mnoga korisna istraživanja koja su važna za razumevanje trendova u društvu, no ono što EDI razlikuje od drugih je to što se insistira na poštovanju najstrožijih metodoloških kriterijuma radi međusobnog poređenja država: identična pitanja postaviće se građanima u različitim zemljama i na taj način moći ćemo da zaključimo, ne samo kakvo je srpsko društvo, već i kakvi su pokazatelji i trendovi u odnosu na druga evropska društva. Primera radi, dobićemo odgovore na sledeća pitanja: da li mladi u Srbiji ranije ili kasnije u odnosu na vršanjake iz drugih zemalja odlaze od roditelja, da li su građani Srbije srećniji ili manje srećni od drugih Evropljana, da li se naša zemlja uklapa u opšti trend klasnog raslojavanja, u trend pada poverenja u političke partije…?“

Ceo tekst na adresi:  http://www.politika.rs/sr/clanak/410469/EDI-u-Srbiji