Horizon2020

HORIZON2020

Kroz saradnju na projektu ESS dobili smo poziv za učestvovanje u konzorcijumu koji će konkurisati na pozivu za HORIZON2020. Radni naziv predloga projekta je “Next Steps in Securing the Sustainability of the European Social Survey”. Projekat će imati za cilj testiranje inovacionih metodoloških rešenja u komparativnim i longitudinalnim istraživanjima. Osnovna ideja je da se povežu iskustva iz ESS dosadašnjih istraživanja sa mogućnostima koje pruža internet i osmisli serija panel istraživanja.

Pre ovog istraživanja je sprovedeno pilot istraživanje – CRONOS u tri zemlje: Velikoj Britaniji, Sloveniji i Estoniji. Rezultati daju opravdanje da se nastavi sa internet panel dizajnom u većem broju zemlja. Domaći partner je Filozofski fakultet u Beogradu, sa ulogom posmatrača u projektu s obzirom da pokrivenost internetom nije na optimalnom nivou što ne ostavlja mogućnost organizovanja internet panel istraživanja. Konzorcijum za sada čine 17 instutucija koje su lideri u metodološkim inovacijama.

Ostavite odgovor