Poseta nacionalnog tima ESS Slovenije Srbiji

U periodu od 12. do 14. novembra 2018. godine članovi istraživačkog tima ESS iz Slovenije Rebeka Falle Zorman i Živa Broder iz Centra za istraživanje javnog mnjenja i masovnih komunikacija u Ljubljani (Centar za istraživanje javnog mnjenja i množičnih komunikacija u Ljubljani) boravili su u Beogradu u poseti Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Održano je nekoliko radnih sastanaka na kojima su predstavljena dosadašnja iskustva u realizaciji ESS, dinamika terenskog rada, kao i organizacioni aspekti istraživanja u Sloveniji i Srbiji. Pored članova nacionalnog tima, sastancima su prisustvovali upravnice Instituta za sociološka istraživanja i Odeljenja za sociologiju, zamenik direktora PERFORM projekta, kao i neki od studenata koji učestvuju u prikupljanju podataka u ovom istraživanju. Na sastancima je ukazano na važnost nastavka saradnje, ali i na značaj regionalne povezanosti istraživača iz oblasti društvenih nauka.