Dragan Stanojević

Nacionalni koordinator

 

Jelena Pešić

Zamenica nac. koordinatora

 

Jelisaveta Petrović

Zamenica nac. koordinatora

 

Vera Backović

Zamenica nac. koordinatora

 

Stefan Janković

Direktor terena

 

Nemanja Krstić

Direktor terena

 

Aleksandar Tomašević

Direktor terena

 

Bojan Todosijević

Istraživač

 

Gazela Pudar

Istraživačica

 

Tijana Vesić Pavlović

Istraživačica

 

Marijan Ivković

Saradnik tima

 

Božidar Filipović

Istraživač

 

Irena Petrović

Istraživačica

 

Milena Toković

Istraživačica

 

Suzana Ignjatović

Istraživačica

 

Tamara Vukov

Istraživačica, PR projekta

 

Vladimir Mentus

Istraživač

 

Željka Manić

Istraživačica

 

Ana Birešev

Istraživačica

 

Dunja Poleti Ćosić

Istraživačica

 

fotografija Nataše Jovanović AjzenhamerNataša Jovanovic Ajzenhamer

Istraživačica

 

fotografija Tamare Petrović TrifunovićTamara Petrović Trifunović

Istraživačica

Slika Aleksandre Marković Aleksandra Marković

Istraživačica

 

 

ESS tim na Srebrnom jezeru