Energy Support Services

Usluge

Osnovni paket

  1. Specijalizovano čišćenje fotonaponskih modula pomoću HyCleaner solarROBOT pro sistema.

Napomena: usluga čišćenja se naplaćuje po važećim cenama izraženim u RSD/m2 , dok se preostale usluge naplaćuju zasebno, u zavisnosti od odluke klijenta koje usluge želi da budu izvršene. Cena ovih usluga se formira isključivo nakon obilaska lokacije, a u zavisnosti od veličine elektrane, broja invertora, izvedenog stanja električnih instalacija i sličnih faktora koje mogu uticati na način izvršenja navedenih usluga. Ukoliko izrazite zahtev za nekom od usluga koja nije navedena u okviru Pro paketa, a u vezi sa fotonaponskom elektranom, moguće je pružiti dodatnu uslugu za koju će cena biti formirana na osnovu resursa koji su potrebni za izvršenje tražene usluge.

Pro paket

  1. Specijalizovano čišćenje fotonaponskih modula pomoću HyCleaner solarROBOT pro sistema
  2. Termovizijska inspekcija fotonaponske elektrane pomoću drona sa izradom fotografija i izveštajem o toplim tačkama (ćelijama panela koje su niske efikasnosti, defektne ili prestale sa radom)
  3. Termovizijska inspekcija razvodnog ormara solarne elektrane i mesta priključenja sa izradom fotografija i izveštajem o toplim tačkama
  4. Izvlačenje prašine i sitnih čestica iz ventilatora invertora fotonaponske elektrane u cilju boljeg hlađenja i performansi invertora.
  5. Testiranje i ispitivanje zaštitnih elemenata unutar razvodnog ormara solarne elektrane - test diferencijalne zaštite, pregled odvodnika prenapona, merenje otpornosti uzemljenja
  6. Ispitivanje napona, struja i otpora izolacije svih nizova (stringova) na fotonaponskoj elektrani pomoću MI 3108 EurotestPV uređaja za merenje karakteristika PV elektrana
  7. Ispitivanje otpornosti uzemljenja objekta na kome je instalirana solarna elektrana
  8. Izrada kompletnog izveštaja o izvršenim uslugama na fotonaponskoj elektrani

Napomena: usluga čišćenja se naplaćuje po važećim cenama izraženim u RSD/m2 , dok se preostale usluge naplaćuju zasebno, u zavisnosti od odluke klijenta koje usluge želi da budu izvršene. Cena ovih usluga se formira isključivo nakon obilaska lokacije, a u zavisnosti od veličine elektrane, broja invertora, izvedenog stanja električnih instalacija i sličnih faktora koje mogu uticati na način izvršenja navedenih usluga. Ukoliko izrazite zahtev za nekom od usluga koja nije navedena u okviru Pro paketa, a u vezi sa fotonaponskom elektranom, moguće je pružiti dodatnu uslugu za koju će cena biti formirana na osnovu resursa koji su potrebni za izvršenje tražene usluge.

Kontaktirajte nas

Imate bilo kakvih pitanja? Kontaktirajte nas i naš stručni tim će vam rado pomoći.